Kim jesteśmy?

 

Jesteśmy mieszkańcami Gminy Niemce, którym zależy na zrównoważonym rozwoju całej Gminy.

Razem możemy więcej!

 

 

u

Co jest naszym celem?

 

  • aktywne uczestnictwo w życiu Gminy,
  • informowanie mieszkańców o działaniach podejmowanych przez Władze Gminy
  • stwarzanie przestrzeni do: wymiany informacji, konstruktywnej dyskusji, inicjatyw obywatelskich

Zrównoważony rozwój.

 

  • uwzględnienie potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy,
  • dopuszczenie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji,
  • działania oparte na przemyślanej, wieloletniej strategii.

Wspólna Przyszłość

Razem możemy więcej!  

Aktualności stowarzyszenia

Czy wiecie że… ?

Czy wiecie że… ?

Rada gminy jest organem stanowiącym gminy.Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy (o ile ustawy nie stanowią inaczej), a ustawa o samorządzie gminnym wskazuje aż kilkanaście spraw, które należą do wyłącznej właściwości...

czytaj dalej
Twój głos ma znaczenie. Idź na wybory 

Twój głos ma znaczenie. Idź na wybory 

 Twój głos ma znaczenie. Idź na wybory  Już za dwa miesiące możesz zadecydować o tym: kto zostanie wójtem w naszej gminie, jaki będzie skład rady gminy, kto zostanie radnym powiatowym, kto zasiądzie w sejmiku wojewódzkim. Zbliżające się wybory będą inne od...

czytaj dalej

Mapa – Warto wiedzieć

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. IGNACEGO LOYOLI W NIEMCACH

Łąki w dolinie Krzywej Rzeki

Wieża Ciśnień

Kościół p.w. Narodzenia NMP i św. Sebastiana - Krasienin

Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej

Pomnik Ofiar niemieckiego okupanta

Drewniany krzyż

Stara plebania Niemce

Źródełko Łagiewniki

Potyczka pod Nowym Stawem

Cmentarz wojenny w Elizówce

Aleja Lipowa w Nasutowie

Kapliczka z kopią Matki Boskiej Częstochowskiej

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Dysie

Gmina w obiektywie