Kim jesteśmy?

 

Jesteśmy mieszkańcami Gminy Niemce, którym zależy na zrównoważonym rozwoju całej Gminy.

Razem możemy więcej!

 

 

u

Co jest naszym celem?

 

  • aktywne uczestnictwo w życiu Gminy,
  • informowanie mieszkańców o działaniach podejmowanych przez Władze Gminy
  • stwarzanie przestrzeni do: wymiany informacji, konstruktywnej dyskusji, inicjatyw obywatelskich

Zrównoważony rozwój.

 

  • uwzględnienie potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy,
  • dopuszczenie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji,
  • działania oparte na przemyślanej, wieloletniej strategii.

Wspólna Przyszłość

Razem możemy więcej!  

Aktualności stowarzyszenia

Wybory do Rady Gminy Niemce

W najbliższych wyborach do Rady Gminy kandydują dwie wyjątkowe osoby, kobiety z pasją, zaangażowane w pracę na rzecz naszej społeczności lokalnej, nie bojące się podejmować nowych wyzwań i najtrudniejszych zadań, współzałożycielkiStowarzyszenia Mieszkańców Gminy...

czytaj dalej
Czy wiecie że… ?

Czy wiecie że… ?

Rada gminy jest organem stanowiącym gminy.Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy (o ile ustawy nie stanowią inaczej), a ustawa o samorządzie gminnym wskazuje aż kilkanaście spraw, które należą do wyłącznej właściwości...

czytaj dalej

Mapa – Warto wiedzieć

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. IGNACEGO LOYOLI W NIEMCACH

Łąki w dolinie Krzywej Rzeki

Wieża Ciśnień

Kościół p.w. Narodzenia NMP i św. Sebastiana - Krasienin

Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej

Pomnik Ofiar niemieckiego okupanta

Drewniany krzyż

Stara plebania Niemce

Źródełko Łagiewniki

Potyczka pod Nowym Stawem

Cmentarz wojenny w Elizówce

Aleja Lipowa w Nasutowie

Kapliczka z kopią Matki Boskiej Częstochowskiej

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Dysie

Gmina w obiektywie