Kapliczka z kopią Matki Boskiej Częstochowskiej

p

Informacje o miejscu

Zapoznaj się

Kapliczka z kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z 1861 roku znajdująca się w ogrodzie plebańskim Parafii św. Ignacego Loyoli w Niemcach

„Odpust ku czci św. Apostołów był zresztą w Niemcach zawsze bardziej uroczysty i skupiał o wiele więcej wiernych z samej miejscowości, parafii przyległych oraz często nawet z bardzo odległych miejsc naszego regionu. Działo się tak dlatego, że jeszcze przed powstaniem
parafii, prawdopodobnie już w XVIII wieku, na terenie obecnego ogrodu plebańskiego, a ówczesnego cmentarza grzebalnego, znajdowała się kaplica pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, która uległa zniszczeniu najprawdopodobniej na początku XIX wieku (być może
w czasie wojen napoleońskich). Kaplica ta słynęła w okolicy i otaczana była szczególną pobożnością, istnieją wzmianki o procesjach odprawianych do niej z odległej parafii w Bystrzycy właśnie w dzień wymienionych wyżej patronów i sprawowanych w kaplicy mszach św. Dość, że była sławna w całej diecezji, a sława ta przetrwała w tradycji okazałych odpustów aż do drugiej połowy XX wieku. Dzisiaj w miejscu dawnej drewnianej kaplicy znajduje się wzniesiona w 1861 roku kapliczka z kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej” – cytat z: Praca zbiorowa: Na większą Chwałę Bożą. Stulecie Parafii św. Ignacego Loyoli w Niemcach. 1914-2014 Lublin: MAIK Agencja Reklamowa, 2014.

Źródła:
Praca zbiorowa: Na większą Chwałę Bożą. Stulecie Parafii św. Ignacego Loyoli w Niemcach. 1914-2014 Lublin: MAIK Agencja Reklamowa, 2014.

Warto zobaczyć

Ciekawostki o miejscu

  • Kaplica z 1861 roku, ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, ufundowana przez właściciela majątku Niemce.

Adres:

51.359213163234784, 22.627480758047483

Kapliczka z kopią Matki Boskiej Częstochowskiej

Galeria zdjęć

Film