Polityka
Prywatności

Dążąc do uzyskania pełnej transparentności działań naszego Stowarzyszenia na stronie www przygotowaliśmy dla Państwa dokument, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje na temat zasad i sposobów przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies.

Administratorem strony jest Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Niemce „Wspólna Przyszłość”  (dalej: Stowarzyszeniem)

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem info@wspolnaprzyszlosc.pl.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy zarówno o Państwa prywatność, jak i o czas. Dlatego poniżej mogą Państwo zapoznać się ze skróconą wersją najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 1. Przesłanie przez Państwa wiadomości do Stowarzyszenia za pomocą formularza kontaktowego, oznacza, że przekazują nam Państwo swoje dane osobowe. Stowarzyszenie gwarantuje Państwu, że przesłane dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Na naszej stronie mogą Państwo znaleźć materiały wideo z serwisu YouTube. W takiej sytuacji osadzamy (embedujemy) odpowiednią treść. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
 4. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Pełna wersja polityki prywatności

Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Niemce „Wspólna Przyszłość” .

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z  przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę Państwo wyrazili.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Państwu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.
Wyjątkiem jest możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), które przysługuje Państwu w każdym przypadku.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych Państwa dotyczących są przetwarzane przez Stowarzyszenie, mogą Państwo zwrócić się z żądaniem udostępnienia takich informacji. W tym celu prosimy o kontakt e-mailowy na adres info@wspolnaprzyszlosc.pl. Podany adres e-mail mogą Państwo wykorzystać również w razie  jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Państwa dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Stowarzyszenia czyli przez podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych.

 1. Microsoft Corporation – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w  tym serwerze skrzynki pocztowej.
 2. Osoby, które przy świadczeniu na rzecz Stowarzyszenia usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej oraz infrastruktury informatycznej.
 3. Osoby, które przy świadczeniu na rzecz Stowarzyszenia usług związanych z prowadzeniem księgowości.
  Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Z uwagi na korzystanie z usług Microsoft Corporation, Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Microsoft Corporation przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Cele i czynności przetwarzania

Kontakt. Kontaktując się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo przesłać również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Stowarzyszenie nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką Państwo prowadzili ze Stowarzyszeniem (jeżeli wiadomość podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące. Strona internetowa Stowarzyszenia, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Stowarzyszenia (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przeze Stowarzyszenie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:

 NAZWA PLIKU COOKIE RODZAJ PLIKU COOKIE CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE UDOSTĘPNIANIE DANYCH  WIĘCEJ INFORMACJI 
_ga. _gat i _gid Marketingowy Analiza ruchu na stronie Udostępniane Google https://policies.google.com/privacy
Google Fonts API Marketingowy Wyświetlanie właściwych fontów użytkownikowi Udostępniane Google https://policies.google.com/privacy
Google Maps API Marketingowy Wyświetlanie mapy dojazdu do Stowarzyszenia wykorzystując Google Maps Udostępniane Google https://policies.google.com/privacy
Youtube Marketingowy Obsługa embedowych plików wideo z serwisu YouTube Udostępniane Google https://policies.google.com/privacy
Tablesorter-savesort Funkcjonalny Optymalizacja strony internetowej Bez udostępniania
freshbuilder_data
freshbuilder_version_hash
phpsessid
wp-api-schema-model
Funkcjonalny Pliki niezbędne do działania strony internetowej Bez udostępniania
compilanz_policy_id
compilanz_consent_status
Funkcjonalny Obsługa ustawień ochrony prywatności na stronie Bez udostępniania


Zgoda na cookies
. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu mają Państwo możliwość arządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, mogą Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Prosimy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania  strony.
Cookies podmiotów trzecich. Strona internetowa Stowarzyszenia, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Na stronie internetowej osadzamy wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki  ookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA  dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzą się Państwo na ich załadowanie, prosimy o powstrzymanie się przed odtwarzaniem wideo.

Odtwarzając pliki wideo na stronie internetowej Stowarzyszenia, Google otrzymuje o tym informację, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu Google, lub nie są Państwo zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowali się Państwo do serwisu Google, to usługodawca będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na mojej stronie do Państwa profilu w Google. Cel i  zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Możliwe jest również całkowite uniemożliwienie załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla wykorzystywanej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Ponadto, ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Państwa adres IP.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Stowarzyszenie w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.