Spotkanie z Wójtem Krzysztofem Urbasiem

Spotkanie z Wójtem Krzysztofem Urbasiem

Przedstawiciele naszego Komitetu byli dzisiaj na spotkaniu z Wójtem Krzysztofem Urbasiem. Działając w imieniu kilkuset mieszkańców, którzy już złożyli podpisy na listach protestacyjnych, wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec planowanej inwestycji (zakładu produkującego...
Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Według nas zrównoważony rozwój to: – uwzględnienie potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy, – dopuszczenie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji, – działania oparte na przemyślanej, wieloletniej...
Co jest naszym celem?

Co jest naszym celem?

Co jest naszym celem? – aktywne uczestnictwo w życiu Gminy, – informowanie mieszkańców o działaniach podejmowanych przez Władze Gminy – stwarzanie przestrzeni do: wymiany informacji, konstruktywnej dyskusji, inicjatyw...
Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Jesteśmy mieszkańcami Gminy Niemce, którym zależy na zrównoważonym rozwoju całej Gminy. Razem możemy...