Co jest naszym celem?

Co jest naszym celem?

Co jest naszym celem? – aktywne uczestnictwo w życiu Gminy, – informowanie mieszkańców o działaniach podejmowanych przez Władze Gminy – stwarzanie przestrzeni do: wymiany informacji, konstruktywnej dyskusji, inicjatyw...