Co jest naszym celem?
– aktywne uczestnictwo w życiu Gminy,
– informowanie mieszkańców o działaniach podejmowanych przez Władze Gminy
– stwarzanie przestrzeni do: wymiany informacji, konstruktywnej dyskusji, inicjatyw obywatelskich