Według nas zrównoważony rozwój to:
– uwzględnienie potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy,
– dopuszczenie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji,
– działania oparte na przemyślanej, wieloletniej strategii.