W sprawie fabryki mokrej karmy

W sprawie fabryki mokrej karmy

Szanowni Mieszkańcy! Chcielibyśmy poinformować Państwa, co nowego dzieje się w sprawie fabryki mokrej karmy. W dniu 30.12.2020 r. SKO wydało decyzję, na mocy której sprawą ponownie zajmie się Wójt naszej gminy. W uzasadnieniu podkreślono, że „decyzja ta nie zamyka...