Szanowni Mieszkańcy!

Chcielibyśmy poinformować Państwa, co nowego dzieje się w sprawie fabryki mokrej karmy.
W dniu 30.12.2020 r. SKO wydało decyzję, na mocy której sprawą ponownie zajmie się Wójt naszej gminy.
W uzasadnieniu podkreślono, że „decyzja ta nie zamyka drogi do ponownej negatywnej oceny złożonego przez Spółkę wniosku, jednakże wymaga to przeprowadzenia kompleksowej procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko”.
Takie stanowisko SKO oznacza, że Wójt Gminy Niemce powinien dokonać rzetelnej oceny tej kwestii. Jest to równoznaczne z koniecznością zweryfikowania, we współpracy z właściwymi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska, danych pochodzących od Inwestora.
Mamy nadzieję, że po merytorycznym zbadaniu przedstawionego przez Inwestora raportu środowiskowego nie będzie już żadnych wątpliwości co do faktycznego wpływu planowanej inwestycji na otoczenie.
Jeśli pojawią się istotne informacje będziemy informować o tym na naszej stronie ???