Panorama Lubelska o fabryce

Panorama Lubelska o fabryce

W mijającym tygodniu TVP 3 Lublin postanowiła sprawdzić, co dzieje się w sprawie fabryki mokrej karmy w Niemcach. We wtorek rano ekipa telewizyjna zawitała niespodziewanie do Urzędu Gminy i przeprowadziła wywiad z zastępcą wójta p. Henrykiem Smolarzem, a następnie...
W sprawie fabryki mokrej karmy

W sprawie fabryki mokrej karmy

Szanowni Mieszkańcy! Chcielibyśmy poinformować Państwa, co nowego dzieje się w sprawie fabryki mokrej karmy. W dniu 30.12.2020 r. SKO wydało decyzję, na mocy której sprawą ponownie zajmie się Wójt naszej gminy. W uzasadnieniu podkreślono, że „decyzja ta nie zamyka...