Oświadczenie do publikacji Panattoni

Oświadczenie do publikacji Panattoni

Szanowni Państwo, W związku z licznymi publikacjami prasowymi, które ukazały się w ostatnim czasie, a dotyczącymi projektu inwestycji zakładającej powstanie w Niemcach fabryki mokrej karmy dla zwierząt, chcemy odnieść się do zawartych w nich wypowiedzi oraz opinii...