Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Już niedługo, bo 16 listopada br. mija termin składania ankiet z uwagami dotyczącymi projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zachęcamy do wypełnienia ważnej dla Mieszkańców ankiety i wysłania jej na adres...