Już niedługo, bo 16 listopada br. mija termin składania ankiet z uwagami dotyczącymi projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zachęcamy do wypełnienia ważnej dla Mieszkańców ankiety i wysłania jej na adres info@niemce.pl.
My już wypełniliśmy i poparliśmy wniosek Radnych Gminy w sprawie wykreślenia paragrafu §2 dotyczącego prawa pierwokupu.

 

Wypełnione ankiety można też przesłać na adres: Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Niemce.