Czy wiecie że… ?

Czy wiecie że… ?

Rada gminy jest organem stanowiącym gminy.Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy (o ile ustawy nie stanowią inaczej), a ustawa o samorządzie gminnym wskazuje aż kilkanaście spraw, które należą do wyłącznej właściwości...