Szanowni Mieszkańcy,

Z nieskrywaną radością przeczytaliśmy informację, że w dniu 20 listopada 2020r. Wójt Gminy Niemce odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wniosku Lublin Logistics Sp. z o.o. Oznacza ona, że nie ma zgody Władz Gminy na budowę fabryki mokrej karmy w Niemcach, gdyż prowadzenie tego typu działalności jest niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja ta cieszy nas, tym bardziej, że w ostatnim czasie miała miejsce szeroko zakrojona w prasie negatywna kampania informacyjna. Wypowiedzi przedstawicieli Inwestora miały zdecydowanie niepokojący wydźwięk.

Publikacje ograniczały się do zaprezentowania punktu widzenia tylko jednego uczestnika postępowania w przedmiocie inwestycji – tj. punktu widzenia Inwestora. W związku z przygotowaniem tychże publikacji nie zadano sobie trudu, aby wysłuchać stanowiska Mieszkańców naszej miejscowości i zweryfikować co najmniej wątpliwe twierdzenia Inwestora. Przykładem może być wypowiedź Pani Doroty Jagodzińskiej – dyrektor zarządzającej Panattoni Europe, zawarta w publikacji „Fabryka karmy dla zwierząt w gminie Niemce. Inwestor ma plan B i może zrezygnować z zakładu”, posługująca się zawyżoną trzykrotnie liczbą mieszkańców naszej Gminy w celu wykazania, że jedynie nieliczne osoby sprzeciwiają się tej inwestycji. Tymczasem sprzeciw wobec budowy fabryki wyraziło, jak do tej pory, blisko 1 000 Mieszkańców naszej Gminy. W tym kontekście określenie „garstka ludzi, którzy zaczęli szerzyć nieprawdziwe informacje” brzmi niemalże jak obelga.

Niepokój może wzbudzać także wysunięta przez Inwestora groźba kar, które w przyszłości mogłyby być nałożone na Gminę. Mówi to wiele o jego faktycznym nastawieniu wobec naszej Społeczności. Oto bowiem podmiot, który jeszcze niedawno w artykule sponsorowanym mienił się „dobrym sąsiadem”, zaczyna teraz grozić odpowiedzialnością finansową Gminy – a zatem nas wszystkich – jeżeli nie pozwoli mu się wybudować fabryki. Jest to o tyle zastanawiające, że grozi on karami finansowymi, jeżeli Gmina nie wyrazi zgody na realizację inwestycji sprzecznej z przepisami prawa (plan zagospodarowania przestrzennego).

Podsumowując, cieszymy się, że Władze naszej Gminy nie ugięły się w sprawie budowy fabryki mokrej karmy. Inwestycje są potrzebne naszej społeczności. Jako Stowarzyszenie, którego jednym z celów jest wspieranie zrównoważonego rozwoju Gminy, popieramy lokowanie w naszym otoczeniu nowych inwestycji. Jednakże, takie projekty nie mogą być realizowane za wszelką cenę, a nawet z naruszeniem dobra mieszkańców naszej Gminy. W konsekwencji, oczekujemy od Inwestora, tak samo jak od innych podmiotów, które zechcą ulokować własne przedsiębiorstwa w naszej Gminie, że będą traktowali Mieszkańców jako partnerów w dialogu społecznym, poważnie rozważając ich wątpliwości i postulaty. Pamiętajmy o tym, że to Mieszkańcy Gminy są jej gospodarzami.

Dziękujemy jednocześnie Mieszkańcom za całe wsparcie i zaangażowanie w naszą Wspólną sprawę. Zapraszamy również do włączenia się w projekty, które już wkrótce będą realizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Niemce „Wspólna Przyszłość”.