Sytuacja wokół zmienia się dynamicznie, nasz protest niezmiennie trwa. Dlaczego nie zgadzamy się na budowę fabryki mokrej karmy w Niemcach?