Anna Piekarczyk

Kandydatka do Rady Gminy Niemce
Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Golianka

Szanowni Państwo! Drodzy Sąsiedzi!
Nazywam się Anna Piekarczyk. Jestem mieszkańcem Gminy Niemce, szczęśliwą żoną i mamą trójki dzieci. Zawodowo jestem związana z dużą polską firmą informatyczną. Od lat aktywnie działam w Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Niemce „Wspólna Przyszłość”, współorganizując projekty integracyjne, takie jak „Kino Letnie” czy gminny turniej „Szachowy Zawrót Głowy”. Nasze działania przyczyniły się do zrealizowania z sukcesem akcji „Stop fabryce mokrej karmy”, wspierającej zrównoważony rozwój naszej gminy. Więcej o naszych inicjatywach znajdziesz na stronie stowarzyszenia: https://wspolnaprzyszlosc.pl/.

Teraz stawiam kolejny krok, kandydując do Rady Gminy. Chcę kontynuować pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności, bazując na doświadczeniu i pasji. Głosując na mnie, głosujesz także na idee Stowarzyszenia, które dąży do lepszego życia dla nas wszystkich.
Podczas lat działalności w Stowarzyszeniu przeprowadziłam liczne rozmowy z mieszkańcami, wsłuchując się w ich potrzeby i problemy. Dlatego będę popierać rozsądne inicjatywy dotyczące:

  • Poprawy bezpieczeństwa poprzez naprawę dróg, budowę chodników i oświetlenie ulic,
  • Modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków,
  • Tworzenia przestrzeni spotkań dla mieszkańców,
  • Rozszerzenia transportu publicznego.

W Radzie Gminy chcę się skupić przede wszystkim na:

  • Zapewnieniu sprawnego przepływu informacji pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami,
  • Ustaleniu priorytetów rozwoju zgodnych z potrzebami mieszkańców,
  • Współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi,
  • Uczciwym zarządzaniu i działaniach zgodnych z zaufaniem społeczności.

Razem możemy więcej!