Quiz

Rajd szlakami miejsc kultury i przyrody Gminy Niemce.
Proszę zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź.

Dane osoby biorące udział w quizie:

1. Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela znajduje się w:

2. Przepiękna aleja lipowa, będąca zabytkiem przyrody znajduje się w:

3. Gdzie możesz poczuć bryzę górskiego potoku?

4. Cmentarz wojenny w Elizówce pochodzi z czasów:

5. Gdzie znajduje się drewniana dzwonnica z XX wieku w stylu ludowym?

6. Gdzie znajduje się tablica upamiętniająca potyczkę Powstania Styczniowego?

7. Gdzie znajduje się pomnik Ofiar okupanta niemieckiego?

8. Jak nazywa się niewielka rzeka płynąca m.in. przez Zalesie?

9. W czyje ręce w czasie reformacji około 1590 roku przeszedł kościół w Dysie?

10. Około którego roku wybudowana została „stara plebania” przy kościele parafialnym w Niemcach?

11. W którym roku powstała stacja kolejowa Bystrzyca?

12. O czyjej bohaterskiej śmierci opowiadają inskrypcje wyryte na cenotafie umieszczonym w ogrodzeniu przy kościele w Niemcach?

13. Kopia jakiego obrazu znajduje się w kapliczce, w ogrodzie plebańskim Parafii św. Ignacego Loyoli w Niemcach?

14. Kto ufundował budowę kościoła parafialnego w Niemcach?

15. Ile ołtarzy znajduje się w Kościele p.w. Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie?

16. Jak nazywał się oddział powstańców, który wziął udział w potyczce Powstania Styczniowego stoczonej 25 września 1863 roku?

17. Ile lip znajduje się w zabytkowej alei na terenie Gminy Niemce, będącej pozostałością dawnego traktu królewskiego?

18. W którym roku postawiono pomnik upamiętniający Żołnierzy Wojska Polskiego, Partyzantów walczących z okupantem w latach 1939-1944 a także zamordowaną w pobliskich lasach ludność cywilną: Polaków i Żydów?

19. Kogo przedstawia figura znajdująca się w kapliczce przy osiedlu Chmielno?

20. Mogiły jakich żołnierzy znajdują się na cmentarzu wojennym w Elizówce?

Zgoda

9 + 9 =