Monika Kubiak

Kandydatka do Rady Gminy Niemce
Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Golianka

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi!
Nazywam się Monika Kubiak. Mieszkam w Niemcach od urodzenia.

W nadchodzących wyborach do Rady Gminy ubiegam się o mandat radnej z naszego okręgu. Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o udzielenie mi swojego głosu.

Przez wiele lat aktywnie angażuję się w działania na rzecz naszej lokalnej społeczności. Jestem jednym z założycieli Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Niemce „Wspólna Przyszłość”, członkiem Koła Gospodyń Wiejskich w Niemcach oraz zasiadam w radzie sołeckiej. Dzięki tym doświadczeniom zyskałam wgląd w problemy naszych Mieszkańców i umiejętność efektywnego działania na rzecz ich rozwiązania.

Zawsze starałam się być blisko ludzi, zrozumieć ich problemy i oferować pomoc w najlepszy możliwy sposób. Jestem przekonana, że jako radna gminy Niemce będę miała szansę podejmować działania na rzecz dobra wspólnego i poprawy warunków życia naszej społeczności.

Nie jestem i nigdy nie byłam politykiem. Nie interesują mnie zobowiązania partyjne czy biznesowe. Moim celem jest służenie ludziom i działanie na rzecz naszego wspólnego dobra.

Wierzę, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ‼