Konsekwentnie monitorujemy sprawę inwestycji na terenie Parku Panattoni II, gdzie planowana jest fabryka mokrej karmy (wbrew rozpowszechnianym pogłoskom postępowanie w tej sprawie nadal się toczy).
Z niepokojem odnotowaliśmy fakt, iż w lipcu Wójt Gminy Niemce wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej do poboru wód podziemnych o wydajności NIE MNIEJSZEJ NIŻ 45 m3/godz. ❗
Zakładając minimalną wydajność 45 m3/godz., roczny pobór wody w ujęciu Parku Panattoni II będzie wynosić 394 200 m3 ❗
Dla porównania, aby zobrazować wielkość planowanego zużycia wody, warto wiedzieć, że:
– średnie zużycie wody przez 1 osobę to ok. 30 m3 na rok❗
– w roku 2019 całościowy pobór wody z gminnego ujęcia w Niemcach wyniósł 316 313 m3/rok❗
Jeszcze przed wydaniem decyzji, zwracaliśmy się do władz naszej Gminy z pytaniami dotyczącymi tej studni. Niestety nie spowodowało to żadnej krytycznej refleksji co do prawidłowości toczącego się postępowania, ani faktycznego celu inwestycji (budowa studni jest ujęta także w karcie informacyjnej fabryki karmy). Bez wnikliwej oceny skutków inwestycji, Wójt Gminy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej w Parku Panattoni II w Niemcach, co oznacza w praktyce zgodę na budowę studni.
Wobec bierności władz Gminy, na prośbę Mieszkańców wsparliśmy ich w zaskarżeniu tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Mieszkańcy obawiali się, że zezwolenie na tak ogromny pobór wody może w niedługim czasie doprowadzić do problemu braku wody w naszej Miejscowości. Co więcej podkreślali oni, że w decyzji ustalono minimalne wartości poboru, a nie maksymalne, co powoduje, że faktycznie pobór wody może być nieograniczony! Wskazywali, że nie określono również sposobu odbioru ścieków, których ilość – przy takim poborze wody – będzie ogromna. Tym bardziej, że zgodnie z wnioskiem Inwestora woda będzie użyta także do obsługi hal produkcyjnych, więc nie będą to tylko ścieki bytowe.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze przychyliło się do wskazanych przez Mieszkańców uwag i w całości uchyliło decyzję Wójta. Podkreślono liczne nieprawidłowości w prowadzonym przez Gminę postępowaniu oraz naruszenie w stopniu rażącym obowiązujących przepisów❗
Sprawa została przekazana do Gminy w celu ponownego rozpoznania, a my pytamy Wójta:
Co jest ważniejsze: dobro Mieszkańców czy interes prywatnego inwestora❓
Kto jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w postępowaniu i wydanej decyzji❓
Czy tym razem zostanie prawidłowo i obiektywnie zbadany wpływ planowanej studni na otoczenie❓
Stowarzyszenie deklaruje chęć udziału w tym postępowaniu, możemy również wspomóc merytorycznie i prawnie Gminę, tak by postępowanie było pozbawione błędów i uwzględniało przede wszystkim dobro Mieszkańców Gminy.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami: info@wspolnaprzyszlosc.pl